YTP Beauty Nail Sdn Bhd


编辑 · 移除

联系信息

联系YTP Beauty Nail Sdn Bhd

电话:  03-8061 3479

网站: www.ytpbeautynail.com

地址

15-1, Jalan Puteri 1/6, Bandar Puteri, 47100 Puchong, Selangor, Malaysia
获得指南

企业描述

该企业从事以下行业:美容用品。

名称: YTP Beauty Nail Sdn Bhd

参与: 商场; 美容用品

部门:  商场 »  美容用品

行业: 零售贸易,汽车和摩托车除外, 美容用品

国际标准产业分类代码  474772

问题与答复

Q1
YTP Beauty Nail Sdn Bhd的电话号码是什么?
YTP Beauty Nail Sdn Bhd的电话号码是03-8061 3479
Q2
YTP Beauty Nail Sdn Bhd位于哪里?
YTP Beauty Nail Sdn Bhd位于15-1, Jalan Puteri 1/6, Bandar Puteri, 47100 Puchong, Selangor, Malaysia
Q3
YTP Beauty Nail Sdn Bhd有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码03-8061 3479联系YTP Beauty Nail Sdn Bhd。
Q4
YTP Beauty Nail Sdn Bhd的网址是什么?
YTP Beauty Nail Sdn Bhd的网站是www.ytpbeautynail.com
Q5
YTP Beauty Nail Sdn Bhd提供无线网络(WiFi)服务吗?
是的,YTP Beauty Nail Sdn Bhd在该位置有WiFi。

在邮政编码 47100的企业

18207 在47100的企业

47100 企业密度热图

邻近社区

区号

价格

类别

附近类似公司

 0千米
 0千米
 0.02千米
 0.02千米