100 Yen Sdn. Bhd.


编辑 · 移除

联系信息

联系100 Yen Sdn. Bhd.

电话:  03-9130 5220

地址

No. B24, Ground Floor, Lorong Seri Kuantan 80, Pahang, 25300 Kuantan, Malaysia

关丹, 彭亨, 25300

获得指南

企业描述

100 Yen Sdn. Bhd.位于关丹, 彭亨。 该企业从事以下行业:便利店。

名称: 100 Yen Sdn. Bhd.

参与: 商场; 便利店

部门:  食品 »  便利店

行业: 便利店, 零售贸易,汽车和摩托车除外

国际标准产业分类代码  474711

问题与答复

Q1
100 Yen Sdn. Bhd.的电话号码是什么?
100 Yen Sdn. Bhd.的电话号码是03-9130 5220
Q2
100 Yen Sdn. Bhd.位于哪里?
100 Yen Sdn. Bhd.位于No. B24, Ground Floor, Lorong Seri Kuantan 80, Pahang, 25300 Kuantan, Malaysia, 关丹, 彭亨
Q3
100 Yen Sdn. Bhd.有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码03-9130 5220联系100 Yen Sdn. Bhd.。

在邮政编码 25300的企业

2079 在25300的企业

25300 企业密度热图

邻近社区

区号

价格

类别

附近类似公司

 0.61千米
 0.72千米
 0.72千米

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗