United Letrik


编辑 · 移除

联系信息

联系United Letrik

电话:  03-3168 1988

地址

317, A, Lorong Amarasegara, Pendamaran, Pelabuhan Klang, 42000, Pelabuhan Klang, Selangor, Kawasan 12, 42000 Port Klang,

巴生市, 雪蘭莪, 42000

获得指南

企业描述

United Letrik位于巴生市, 雪蘭莪。 该企业从事以下行业:家用电器和物品。

名称: United Letrik

参与: 家用电器和物品; 五金店

部门:  商场 »  家用电器和物品

行业: 未另分类的其他专业、科学和技术活动, 家用电器和物品, 专门商店中金属、油漆和玻璃的零售

国际标准产业分类代码  475247597490

问题与答复

Q1
United Letrik的电话号码是什么?
United Letrik的电话号码是03-3168 1988
Q2
United Letrik位于哪里?
United Letrik位于317, A, Lorong Amarasegara, Pendamaran, Pelabuhan Klang, 42000, Pelabuhan Klang, Selangor, Kawasan 12, 42000 Port Klang,, 巴生市, 雪蘭莪
Q3
United Letrik有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码03-3168 1988联系United Letrik。

在邮政编码 42000的企业

3864 在42000的企业

42000 企业密度热图

邻近社区

区号

价格

类别

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗