Tetuan Majid & Chen


编辑 · 移除

联系信息

联系Tetuan Majid & Chen

电话:  03-3342 2154

地址

No. A 2nd Floor, 15, Jalan Kepayang, Kawasan 18, 41300 Klang, Selangor, Malaysia

巴生市, 雪蘭莪

获得指南

企业描述

Tetuan Majid & Chen位于巴生市, 雪蘭莪。

问题与答复

Q1
Tetuan Majid & Chen的电话号码是什么?
Tetuan Majid & Chen的电话号码是03-3342 2154
Q2
Tetuan Majid & Chen位于哪里?
Tetuan Majid & Chen位于No. A 2nd Floor, 15, Jalan Kepayang, Kawasan 18, 41300 Klang, Selangor, Malaysia, 巴生市, 雪蘭莪
Q3
Tetuan Majid & Chen有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码03-3342 2154联系Tetuan Majid & Chen。

在邮政编码 41300的企业

1480 在41300的企业

41300 企业密度热图

邻近社区

区号

价格

类别

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗