Tan Wah Siong Sdn. Bhd.


编辑 · 移除

联系信息

联系Tan Wah Siong Sdn. Bhd.

电话:  03-7982 5000

地址

No. 138, 1st Floor, Jalan Mega Mendung, Komplek Bandar, 58200, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, Taman United, 58200 Kuala

吉隆坡, 58200

获得指南

企业描述

Tan Wah Siong Sdn. Bhd.位于吉隆坡。

问题与答复

Q1
Tan Wah Siong Sdn. Bhd.的电话号码是什么?
Tan Wah Siong Sdn. Bhd.的电话号码是03-7982 5000
Q2
Tan Wah Siong Sdn. Bhd.位于哪里?
Tan Wah Siong Sdn. Bhd.位于No. 138, 1st Floor, Jalan Mega Mendung, Komplek Bandar, 58200, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, Taman United, 58200 Kuala, 吉隆坡
Q3
Tan Wah Siong Sdn. Bhd.有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码03-7982 5000联系Tan Wah Siong Sdn. Bhd.。

在邮政编码 58200的企业

6089 在58200的企业

58200 企业密度热图

邻近社区

区号

价格

类别

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗