Tan Chong Industrial Equipment Sdn. Bhd. - Ipoh


编辑 · 移除

联系信息

联系Tan Chong Industrial Equipment Sdn. Bhd. - Ipoh

电话:  03-3166 9609

地址

Lot PT14278 & 14279, Jalan Perusahaan 27, Pandamaran Light Industrial Park, 42000, Port Klang, Selangor, Taman Perindustrian

巴生市, 雪蘭莪, 42000

获得指南

企业描述

Tan Chong Industrial Equipment Sdn. Bhd. - Ipoh位于巴生市, 雪蘭莪。

问题与答复

Q1
Tan Chong Industrial Equipment Sdn. Bhd. - Ipoh的电话号码是什么?
Tan Chong Industrial Equipment Sdn. Bhd. - Ipoh的电话号码是03-3166 9609
Q2
Tan Chong Industrial Equipment Sdn. Bhd. - Ipoh位于哪里?
Tan Chong Industrial Equipment Sdn. Bhd. - Ipoh位于Lot PT14278 & 14279, Jalan Perusahaan 27, Pandamaran Light Industrial Park, 42000, Port Klang, Selangor, Taman Perindustrian, 巴生市, 雪蘭莪
Q3
Tan Chong Industrial Equipment Sdn. Bhd. - Ipoh有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码03-3166 9609联系Tan Chong Industrial Equipment Sdn. Bhd. - Ipoh。

在邮政编码 42000的企业

3864 在42000的企业

42000 企业密度热图

邻近社区

区号

价格

类别

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗