T A S Construction Sdn. Bhd.


编辑 · 移除

联系信息

联系T A S Construction Sdn. Bhd.

电话:  03-2142 4208

地址

30th Floor, Jalan Raja Chulan, Shahzan Tower, 50200, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, Bukit Bintang, 50200 Kuala Lumpur,

吉隆坡, 50200

获得指南

企业描述

T A S Construction Sdn. Bhd.位于吉隆坡。

问题与答复

Q1
T A S Construction Sdn. Bhd.的电话号码是什么?
T A S Construction Sdn. Bhd.的电话号码是03-2142 4208
Q2
T A S Construction Sdn. Bhd.位于哪里?
T A S Construction Sdn. Bhd.位于30th Floor, Jalan Raja Chulan, Shahzan Tower, 50200, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, Bukit Bintang, 50200 Kuala Lumpur,, 吉隆坡
Q3
T A S Construction Sdn. Bhd.有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码03-2142 4208联系T A S Construction Sdn. Bhd.。

在邮政编码 50200的企业

2092 在50200的企业

50200 企业密度热图

邻近社区

区号

价格

类别

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗