Sahabat Motor


编辑 · 移除

联系信息

联系Sahabat Motor

电话:  016-832 9139

企业描述

Sahabat Motor位于亞庇, 沙巴。 该企业从事以下行业:新车经销商。

名称: Sahabat Motor

参与: 新车经销商

部门:  汽车 »  新车经销商

行业: 新车经销商

国际标准产业分类代码  4510

问题与答复

Q1
Sahabat Motor的电话号码是什么?
Sahabat Motor的电话号码是016-832 9139
Q2
Sahabat Motor位于哪里?
Sahabat Motor位于亞庇, 沙巴
Q3
Sahabat Motor有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码016-832 9139联系Sahabat Motor。
Q4
Sahabat Motor的网址是什么?
Sahabat Motor没有列出网站,但您可以在Foursquare上查找Sahabat Motor。

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗