S H Wong & Ng


编辑 · 移除

联系信息

联系S H Wong & Ng

电话:  05-692 2218

地址

No. 23, Tingkat Satu, Taman Lekir Baru, 32000, Sitiawan, Perak, 34900 Pantai Remis, Perak, Malaysia
获得指南

企业描述

该企业从事以下行业:律师。

名称: S H Wong & Ng

参与: 律师

部门:  专业服务 »  律师

行业: 法律活动

国际标准产业分类代码  6910

问题与答复

Q1
S H Wong & Ng的电话号码是什么?
S H Wong & Ng的电话号码是05-692 2218
Q2
S H Wong & Ng位于哪里?
S H Wong & Ng位于No. 23, Tingkat Satu, Taman Lekir Baru, 32000, Sitiawan, Perak, 34900 Pantai Remis, Perak, Malaysia, 霹靂州
Q3
S H Wong & Ng有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码05-692 2218联系S H Wong & Ng。

在邮政编码 32000的企业

2023 在32000的企业

32000 企业密度热图

邻近社区

区号

价格

类别

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗