QTC Engineering


编辑 · 移除

联系信息

联系QTC Engineering

电话:  03-8070 8975

地址

No. 11, Jalan Tpk 1/9, Taman Perindustrian Kinrara, 47100 Puchong, Selangor, Malaysia
获得指南

企业描述

该企业从事以下行业:技术架构服务。

名称: QTC Engineering

参与: 技术架构服务; 企业管理

部门:  专业服务 »  技术架构服务

行业: 建筑和工程活动及相关技术咨询, 管理咨询活动

国际标准产业分类代码  70207110

问题与答复

Q1
QTC Engineering的电话号码是什么?
QTC Engineering的电话号码是03-8070 8975
Q2
QTC Engineering位于哪里?
QTC Engineering位于No. 11, Jalan Tpk 1/9, Taman Perindustrian Kinrara, 47100 Puchong, Selangor, Malaysia
Q3
QTC Engineering有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码03-8070 8975联系QTC Engineering。

在邮政编码 47100的企业

18207 在47100的企业

47100 企业密度热图

邻近社区

区号

价格

类别