Pos Mini Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan (KPKP)


编辑或删除

联系信息

联系Pos Mini Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan (KPKP)

电话:  088-484 735

网站: www.posonline.com.my

地址

Blok A, Aras 1, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Jalan UMS, Sabah, 88450 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

亞庇, 沙巴, 88450

获得指南

企业描述

Pos Mini Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan (KPKP)位于亞庇, 沙巴。 该企业从事以下行业:邮局。

名称: Pos Mini Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan (KPKP)

参与: 邮局

部门:  邮政服务 »  邮局

行业: 邮政活动

国际标准产业分类代码  5310

问题与答复

Q1
Pos Mini Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan (KPKP)的电话号码是什么?
Pos Mini Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan (KPKP)的电话号码是088-484 735
Q2
Pos Mini Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan (KPKP)位于哪里?
Pos Mini Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan (KPKP)位于Blok A, Aras 1, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Jalan UMS, Sabah, 88450 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, 亞庇, 沙巴
Q3
Pos Mini Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan (KPKP)有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码088-484 735联系Pos Mini Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan (KPKP)。
Q4
Pos Mini Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan (KPKP)的网址是什么?
Pos Mini Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan (KPKP)的网站是www.posonline.com.my

在邮政编码 88450的企业

3814 在88450的企业

88450 企业密度热图

邻近社区

区号

价格

类别

附近类似公司

 1.43千米
 4.11千米
 4.46千米
 4.49千米

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗