Poney Boutique


编辑 · 移除

联系信息

联系Poney Boutique

电话:  03-8070 1794

网站: www.poney.com.my

地址

F7, First Floor, Ioi Mall, Batu 9, Jalan Puchong, Bandar Puchong Jaya, 47100, Puchong, Selangor, Bandar Puchong Jaya, 47100
获得指南

企业描述

该企业从事以下行业:童装和婴儿服装。

名称: Poney Boutique

参与: 童装和婴儿服装

部门:  商场 »  童装和婴儿服装

行业: 童装和婴儿服装

国际标准产业分类代码  4771

问题与答复

Q1
Poney Boutique的电话号码是什么?
Poney Boutique的电话号码是03-8070 1794
Q2
Poney Boutique位于哪里?
Poney Boutique位于F7, First Floor, Ioi Mall, Batu 9, Jalan Puchong, Bandar Puchong Jaya, 47100, Puchong, Selangor, Bandar Puchong Jaya, 47100
Q3
Poney Boutique有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码03-8070 1794联系Poney Boutique。
Q4
Poney Boutique的网址是什么?
Poney Boutique的网站是www.poney.com.my

在邮政编码 47100的企业

18207 在47100的企业

47100 企业密度热图

邻近社区

区号

价格

类别

附近类似公司

 0.09千米
 0.67千米
 0.86千米