Pejabat Jurutera Daerah JKR Kuala Muda


编辑 · 移除

联系信息

联系Pejabat Jurutera Daerah JKR Kuala Muda

电话:  04-421 4040

网站: jkrkualamuda.gov.my

地址

Jalan Patani, Sungai Petani, 08000 Sungai Petani, Kedah, Malaysia

双溪大年, 吉打

获得指南

企业描述

Pejabat Jurutera Daerah JKR Kuala Muda位于双溪大年, 吉打。 该企业从事以下行业:公共管理。

名称: Pejabat Jurutera Daerah JKR Kuala Muda

参与: 公共管理

部门:  社区与政府 »  公共管理

行业: 一般公共行政管理活动

国际标准产业分类代码  8411

问题与答复

Q1
Pejabat Jurutera Daerah JKR Kuala Muda的电话号码是什么?
Pejabat Jurutera Daerah JKR Kuala Muda的电话号码是04-421 4040
Q2
Pejabat Jurutera Daerah JKR Kuala Muda位于哪里?
Pejabat Jurutera Daerah JKR Kuala Muda位于Jalan Patani, Sungai Petani, 08000 Sungai Petani, Kedah, Malaysia, 双溪大年, 吉打
Q3
Pejabat Jurutera Daerah JKR Kuala Muda有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码04-421 4040联系Pejabat Jurutera Daerah JKR Kuala Muda。
Q4
Pejabat Jurutera Daerah JKR Kuala Muda的网址是什么?
Pejabat Jurutera Daerah JKR Kuala Muda的网站是jkrkualamuda.gov.my

在邮政编码 08000的企业

9183 在08000的企业

08000 企业密度热图

区号

价格

类别

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗