Otak Village


编辑 · 移除

联系信息

联系Otak Village

电话:  012-388 6091

地址

No. 45-1Jalan Ali, Johor, Pekan Muar, 84000 Muar, Johor, Malaysia

麻坡, 柔佛州, 84000

获得指南

企业描述

Otak Village位于麻坡, 柔佛州。 该企业从事以下行业:餐馆。

名称: Otak Village

参与: 餐馆

部门:  餐馆 »  餐馆

行业: 餐馆和移动餐车食品供应服务活动

国际标准产业分类代码  5610

问题与答复

Q1
Otak Village的电话号码是什么?
Otak Village的电话号码是012-388 6091
Q2
Otak Village位于哪里?
Otak Village位于No. 45-1Jalan Ali, Johor, Pekan Muar, 84000 Muar, Johor, Malaysia, 麻坡, 柔佛州
Q3
Otak Village有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码012-388 6091联系Otak Village。

在邮政编码 84000的企业

4961 在84000的企业

84000 企业密度热图

邻近社区

区号

价格

类别

附近类似公司

 0.04千米

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗