Ng & Partners


编辑 · 移除

联系信息

联系Ng & Partners

电话:  03-8076 8612

地址

3F-17, IOI Business Park, Persiaran Puchong Jaya Selatan, Bandar Puchong Jaya, 47100, Puchong, Selangor, Bandar Puchong Jaya,
获得指南

企业描述

该企业从事以下行业:企业管理。

名称: Ng & Partners

参与: 律师; 企业管理

部门:  专业服务 »  企业管理

行业: 法律活动, 管理咨询活动

国际标准产业分类代码  69107020

问题与答复

Q1
Ng & Partners的电话号码是什么?
Ng & Partners的电话号码是03-8076 8612
Q2
Ng & Partners位于哪里?
Ng & Partners位于3F-17, IOI Business Park, Persiaran Puchong Jaya Selatan, Bandar Puchong Jaya, 47100, Puchong, Selangor, Bandar Puchong Jaya,
Q3
Ng & Partners有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码03-8076 8612联系Ng & Partners。

在邮政编码 47100的企业

18207 在47100的企业

47100 企业密度热图

邻近社区

区号

价格

类别