MSA Inf Tech


编辑 · 移除

联系信息

联系MSA Inf Tech

电话:  09-615 6900

地址

4034, Kampung Tanjung Sabtu, Terengganu, Kampung Tanjung Sabtu, 21200 Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia

瓜拉登嘉楼, 登嘉樓, 21200

获得指南

企业描述

MSA Inf Tech位于瓜拉登嘉楼, 登嘉樓。 该企业从事以下行业:活动餐饮。

名称: MSA Inf Tech

参与: 活动餐饮

部门:  本地服务 »  活动餐饮

行业: 活动餐饮

标准工业分类规则 5812

国际标准产业分类代码  5621

问题与答复

Q1
MSA Inf Tech的电话号码是什么?
MSA Inf Tech的电话号码是09-615 6900
Q2
MSA Inf Tech位于哪里?
MSA Inf Tech位于4034, Kampung Tanjung Sabtu, Terengganu, Kampung Tanjung Sabtu, 21200 Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia, 瓜拉登嘉楼, 登嘉樓
Q3
MSA Inf Tech有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码09-615 6900联系MSA Inf Tech。

在邮政编码 21200的企业

689 在21200的企业

21200 企业密度热图

邻近社区

区号

价格

类别

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗