Metropolist Security Services Sdn. Bhd. (272724 A)


编辑 · 移除

联系信息

联系Metropolist Security Services Sdn. Bhd. (272724 A)

电话:  04-442 8266

网站: metropolis.my

电子邮件: info@metropolis.my

地址

No. 11, Tingkat 1, Jalan Melati 1, Bandar Aman Jaya, Kedah, 08000 Sungai Petani, Malaysia

双溪大年, 吉打, 08000

获得指南

企业描述

Metropolist Security Services Sdn. Bhd. (272724 A)位于双溪大年, 吉打。

名称: Metropolist Security Services Sdn. Bhd. (272724 A)

参与: 私人保安

行业: 调查和安全活动, 私人保安活动

国际标准产业分类代码  808010

问题与答复

Q1
Metropolist Security Services Sdn. Bhd. (272724 A)的电话号码是什么?
Metropolist Security Services Sdn. Bhd. (272724 A)的电话号码是04-442 8266
Q2
Metropolist Security Services Sdn. Bhd. (272724 A)位于哪里?
Metropolist Security Services Sdn. Bhd. (272724 A)位于No. 11, Tingkat 1, Jalan Melati 1, Bandar Aman Jaya, Kedah, 08000 Sungai Petani, Malaysia, 双溪大年, 吉打
Q3
Metropolist Security Services Sdn. Bhd. (272724 A)有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码04-442 8266联系Metropolist Security Services Sdn. Bhd. (272724 A)。
Q4
Metropolist Security Services Sdn. Bhd. (272724 A)的网址是什么?
Metropolist Security Services Sdn. Bhd. (272724 A)的网站是metropolis.my

在邮政编码 08000的企业

9183 在08000的企业

08000 企业密度热图

区号

价格

类别

附近类似公司

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗