Majlis Tindakan Pelancongan Negeri (MTPN) Kedah


编辑 · 移除

联系信息

联系Majlis Tindakan Pelancongan Negeri (MTPN) Kedah

电话:  04-730 1957

地址

Kompleks Pelancongan Negeri, Jalan Raja, Seksyen 20, Kedah, Bandar Alor Setar, 05000 Alor Setar, Kedah, Malaysia

亚罗士打, 吉打, 05000

获得指南

企业描述

Majlis Tindakan Pelancongan Negeri (MTPN) Kedah位于亚罗士打, 吉打。 该企业从事以下行业:旅行社。

名称: Majlis Tindakan Pelancongan Negeri (MTPN) Kedah

参与: 旅行社

部门:  酒店与旅游 »  旅行社

行业: 旅行社的活动

标准工业分类规则 4724

国际标准产业分类代码  7911

问题与答复

Q1
Majlis Tindakan Pelancongan Negeri (MTPN) Kedah的电话号码是什么?
Majlis Tindakan Pelancongan Negeri (MTPN) Kedah的电话号码是04-730 1957
Q2
Majlis Tindakan Pelancongan Negeri (MTPN) Kedah位于哪里?
Majlis Tindakan Pelancongan Negeri (MTPN) Kedah位于Kompleks Pelancongan Negeri, Jalan Raja, Seksyen 20, Kedah, Bandar Alor Setar, 05000 Alor Setar, Kedah, Malaysia, 亚罗士打, 吉打
Q3
Majlis Tindakan Pelancongan Negeri (MTPN) Kedah有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码04-730 1957联系Majlis Tindakan Pelancongan Negeri (MTPN) Kedah。

在邮政编码 05000的企业

768 在05000的企业

05000 企业密度热图

邻近社区

区号

价格

类别

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗