Mahkamah Rendah Syariah Daerah Setiu


编辑 · 移除

联系信息

联系Mahkamah Rendah Syariah Daerah Setiu

电话:  09-609 9636

地址

Bandar Permaisuri, Terengganu, Bandar Permaisuri, 22100 Setiu, Terengganu, Malaysia
获得指南

企业描述

该企业从事以下行业:法院。

名称: Mahkamah Rendah Syariah Daerah Setiu

参与: 法院

部门:  社区与政府 »  法院

行业: 法院

国际标准产业分类代码  8423

问题与答复

Q1
Mahkamah Rendah Syariah Daerah Setiu的电话号码是什么?
Mahkamah Rendah Syariah Daerah Setiu的电话号码是09-609 9636
Q2
Mahkamah Rendah Syariah Daerah Setiu位于哪里?
Mahkamah Rendah Syariah Daerah Setiu位于Bandar Permaisuri, Terengganu, Bandar Permaisuri, 22100 Setiu, Terengganu, Malaysia, 登嘉樓
Q3
Mahkamah Rendah Syariah Daerah Setiu有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码09-609 9636联系Mahkamah Rendah Syariah Daerah Setiu。

在邮政编码 22100的企业

163 在22100的企业

邻近社区

区号

价格

类别

附近类似公司

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗