LJ Auto Air-Cond & Accessories


编辑 · 移除

联系信息

联系LJ Auto Air-Cond & Accessories

电话:  016-382 8248

地址

No. 147 A, Jalan T/C 1, Taman Cahaya, 27020, Kuala Lipis, Pahang, Malaysia, Kampung Pepata, 27020 Kuala Lipis, Pahang, Malaysia

瓜拉立卑, 彭亨

获得指南

企业描述

LJ Auto Air-Cond & Accessories位于瓜拉立卑, 彭亨。

问题与答复

Q1
LJ Auto Air-Cond & Accessories的电话号码是什么?
LJ Auto Air-Cond & Accessories的电话号码是016-382 8248
Q2
LJ Auto Air-Cond & Accessories位于哪里?
LJ Auto Air-Cond & Accessories位于No. 147 A, Jalan T/C 1, Taman Cahaya, 27020, Kuala Lipis, Pahang, Malaysia, Kampung Pepata, 27020 Kuala Lipis, Pahang, Malaysia, 瓜拉立卑, 彭亨
Q3
LJ Auto Air-Cond & Accessories有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码016-382 8248联系LJ Auto Air-Cond & Accessories。

在邮政编码 27020的企业

29 在27020的企业

邻近社区

区号

类别

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗