Lestari Recond Computer


编辑 · 移除

联系信息

联系Lestari Recond Computer

电话:  013-225 5489

地址

No.1029, Kampung Dusun Melintang, Terengganu, Kampung Dusun Melintang, 21050 Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia

瓜拉登嘉楼, 登嘉樓, 21050

获得指南

企业描述

Lestari Recond Computer位于瓜拉登嘉楼, 登嘉樓。 该企业从事以下行业:商场。

名称: Lestari Recond Computer

参与: 房地产; 商场

部门:  商场 »  商场

行业: 家用电器和物品, 家用用品、家庭和园艺设备的修理, 零售贸易,汽车和摩托车除外, 在收费或合同基础上进行的房地产活动

国际标准产业分类代码  47475968209522

问题与答复

Q1
Lestari Recond Computer的电话号码是什么?
Lestari Recond Computer的电话号码是013-225 5489
Q2
Lestari Recond Computer位于哪里?
Lestari Recond Computer位于No.1029, Kampung Dusun Melintang, Terengganu, Kampung Dusun Melintang, 21050 Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia, 瓜拉登嘉楼, 登嘉樓
Q3
Lestari Recond Computer有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码013-225 5489联系Lestari Recond Computer。

附近类似公司

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗