Kedai Kopi Hock Joo


编辑或删除

联系信息

联系Kedai Kopi Hock Joo

电话:  016-847 9700

地址

Lot 63, Jalan Cheng Fook, Bandar Papar, 89600 Papar, Sabah, Malaysia

吧巴, 沙巴

获得指南

企业描述

Kedai Kopi Hock Joo位于吧巴, 沙巴。 该企业从事以下行业:餐馆。

名称: Kedai Kopi Hock Joo

参与: 餐馆; 中国餐馆

部门:  餐馆 »  餐馆

行业: 中国餐馆, 餐馆和移动餐车食品供应服务活动

国际标准产业分类代码  5610

问题与答复

Q1
Kedai Kopi Hock Joo的电话号码是什么?
Kedai Kopi Hock Joo的电话号码是016-847 9700
Q2
Kedai Kopi Hock Joo位于哪里?
Kedai Kopi Hock Joo位于Lot 63, Jalan Cheng Fook, Bandar Papar, 89600 Papar, Sabah, Malaysia, 吧巴, 沙巴
Q3
Kedai Kopi Hock Joo有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码016-847 9700联系Kedai Kopi Hock Joo。
Q4
Kedai Kopi Hock Joo的网址是什么?
Kedai Kopi Hock Joo没有列出网站,但您可以在Foursquare上查找Kedai Kopi Hock Joo。

在邮政编码 89600的企业

717 在89600的企业

89600 企业密度热图

邻近社区

区号

价格

类别

附近类似公司

 0.31千米
 0.38千米
 0.47千米
 0.71千米

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗