Jintra Ent Sdn. Bhd.


编辑 · 移除

联系信息

联系Jintra Ent Sdn. Bhd.

电话:  09-514 9235

地址

No. E-939, Jalan Mat Kilau, Kuantan, 25100, Kuantan, Pahang, Taman Seng Heng, 25100 Kuantan, Pahang, Malaysia

关丹, 彭亨, 25100

获得指南

企业描述

Jintra Ent Sdn. Bhd.位于关丹, 彭亨。

问题与答复

Q1
Jintra Ent Sdn. Bhd.的电话号码是什么?
Jintra Ent Sdn. Bhd.的电话号码是09-514 9235
Q2
Jintra Ent Sdn. Bhd.位于哪里?
Jintra Ent Sdn. Bhd.位于No. E-939, Jalan Mat Kilau, Kuantan, 25100, Kuantan, Pahang, Taman Seng Heng, 25100 Kuantan, Pahang, Malaysia, 关丹, 彭亨
Q3
Jintra Ent Sdn. Bhd.有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码09-514 9235联系Jintra Ent Sdn. Bhd.。

在邮政编码 25100的企业

630 在25100的企业

25100 企业密度热图

邻近社区

区号

价格

类别

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗