Jagdeep & Co


编辑 · 移除

联系信息

联系Jagdeep & Co

电话:  03-4257 6852

地址

No.8-2, 2nd Floor, Jalan Dagang 1/1A, Taman Dagang, 68000, Ampang, Selangor, Taman Dagang, 68000 Ampang Jaya, Selangor, Malaysia
获得指南

企业描述

该企业从事以下行业:企业管理。

名称: Jagdeep & Co

参与: 律师; 企业管理

部门:  专业服务 »  企业管理

行业: 法律活动, 管理咨询活动

国际标准产业分类代码  69107020

问题与答复

Q1
Jagdeep & Co的电话号码是什么?
Jagdeep & Co的电话号码是03-4257 6852
Q2
Jagdeep & Co位于哪里?
Jagdeep & Co位于No.8-2, 2nd Floor, Jalan Dagang 1/1A, Taman Dagang, 68000, Ampang, Selangor, Taman Dagang, 68000 Ampang Jaya, Selangor, Malaysia
Q3
Jagdeep & Co有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码03-4257 6852联系Jagdeep & Co。

在邮政编码 68000的企业

11379 在68000的企业

68000 企业密度热图

区号

价格

类别