Ideal Studio


编辑 · 移除

联系信息

联系Ideal Studio

电话:  017-551 7859

地址

No. 182, Jalan Bpj 3A/3, Bandar Puteri Jaya, Kedah, Bandar Puteri Jaya, 08000 Sungai Petani, Kedah, Malaysia

双溪大年, 吉打, 08000

获得指南

企业描述

Ideal Studio位于双溪大年, 吉打。 该企业从事以下行业:企业服务。

名称: Ideal Studio

参与: 企业服务

部门:  专业服务 »  企业服务

行业: 复制、文件准备和其他专业化办公支持活动

国际标准产业分类代码  8219

问题与答复

Q1
Ideal Studio的电话号码是什么?
Ideal Studio的电话号码是017-551 7859
Q2
Ideal Studio位于哪里?
Ideal Studio位于No. 182, Jalan Bpj 3A/3, Bandar Puteri Jaya, Kedah, Bandar Puteri Jaya, 08000 Sungai Petani, Kedah, Malaysia, 双溪大年, 吉打
Q3
Ideal Studio有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码017-551 7859联系Ideal Studio。

在邮政编码 08000的企业

9183 在08000的企业

08000 企业密度热图

区号

价格

类别

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗