Idaman Kasturi


编辑 · 移除

联系信息

联系Idaman Kasturi

电话:  04-431 7431

地址

C73, Ground Floor, Lorong 9, Taman Sejati Indah, 08000, Sungai Petani, Kedah, Taman Sejati Indah, 08000 Sungai Petani, Kedah,

双溪大年, 吉打, 08000

获得指南

企业描述

Idaman Kasturi位于双溪大年, 吉打。 该企业从事以下行业:活动餐饮。

名称: Idaman Kasturi

参与: 活动餐饮

部门:  本地服务 »  活动餐饮

行业: 活动餐饮

标准工业分类规则 5812

国际标准产业分类代码  5621

问题与答复

Q1
Idaman Kasturi的电话号码是什么?
Idaman Kasturi的电话号码是04-431 7431
Q2
Idaman Kasturi位于哪里?
Idaman Kasturi位于C73, Ground Floor, Lorong 9, Taman Sejati Indah, 08000, Sungai Petani, Kedah, Taman Sejati Indah, 08000 Sungai Petani, Kedah,, 双溪大年, 吉打
Q3
Idaman Kasturi有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码04-431 7431联系Idaman Kasturi。

在邮政编码 08000的企业

9183 在08000的企业

08000 企业密度热图

区号

价格

类别

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗