HME Trading Sdn. Bhd.


编辑 · 移除

联系信息

联系HME Trading Sdn. Bhd.

电话:  03-8948 4491

地址

26-1, Jalan 4/1, Taman Bukit Serdang, Seksyen 4, Seri Kembangan, 43300, Seri Kembangan, Selangor, Taman Bukit Serdang, 43300
获得指南

企业描述

该企业从事以下行业:电子产品商店。

名称: HME Trading Sdn. Bhd.

参与: 电子产品商店

部门:  商场 »  电子产品商店

行业: 专门商店中计算机、外部产品、软件和电信设备的零售

国际标准产业分类代码  4741

问题与答复

Q1
HME Trading Sdn. Bhd.的电话号码是什么?
HME Trading Sdn. Bhd.的电话号码是03-8948 4491
Q2
HME Trading Sdn. Bhd.位于哪里?
HME Trading Sdn. Bhd.位于26-1, Jalan 4/1, Taman Bukit Serdang, Seksyen 4, Seri Kembangan, 43300, Seri Kembangan, Selangor, Taman Bukit Serdang, 43300, 雪蘭莪
Q3
HME Trading Sdn. Bhd.有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码03-8948 4491联系HME Trading Sdn. Bhd.。

在邮政编码 43300的企业

10338 在43300的企业

43300 企业密度热图

区号

价格

类别

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗