Heng Leng Trading


编辑 · 移除

联系信息

联系Heng Leng Trading

电话:  04-333 2564

地址

L84 20, Jalan Cantik, Mak Mandin, Butterworth, 13400, Butterworth, Pulau Pinang, 11000 Balik Pulau, Penang, Malaysia
获得指南

企业描述

该企业从事以下行业:家具店。

名称: Heng Leng Trading

参与: 房地产; 家具店

部门:  商场 »  家具店

行业: 其他家庭用品的批发, 家用用品、家庭和园艺设备的修理, 在收费或合同基础上进行的房地产活动, 家具店

国际标准产业分类代码  4649475968209522

问题与答复

Q1
Heng Leng Trading的电话号码是什么?
Heng Leng Trading的电话号码是04-333 2564
Q2
Heng Leng Trading位于哪里?
Heng Leng Trading位于L84 20, Jalan Cantik, Mak Mandin, Butterworth, 13400, Butterworth, Pulau Pinang, 11000 Balik Pulau, Penang, Malaysia, 槟城
Q3
Heng Leng Trading有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码04-333 2564联系Heng Leng Trading。

在邮政编码 11000的企业

1132 在11000的企业

11000 企业密度热图

区号

价格

类别

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗