Eng Chon Trading Co.


编辑 · 移除

联系信息

联系Eng Chon Trading Co.

电话:  05-727 7597

地址

No. 836, Jalan Pantai, Perak, 34350 Kuala Kurau, Perak, Malaysia

Kuala Krai, 吉兰丹, 34350

获得指南

企业描述

Eng Chon Trading Co.位于Kuala Krai, 吉兰丹。

问题与答复

Q1
Eng Chon Trading Co.的电话号码是什么?
Eng Chon Trading Co.的电话号码是05-727 7597
Q2
Eng Chon Trading Co.位于哪里?
Eng Chon Trading Co.位于No. 836, Jalan Pantai, Perak, 34350 Kuala Kurau, Perak, Malaysia, Kuala Krai, 吉兰丹
Q3
Eng Chon Trading Co.有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码05-727 7597联系Eng Chon Trading Co.。

在邮政编码 34350的企业

210 在34350的企业

邻近社区

区号

价格

类别

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗