Courts (Malaysia) Sdn Bhd, Sibu, Sarawak


编辑 · 移除

联系信息

联系Courts (Malaysia) Sdn Bhd, Sibu, Sarawak

电话:  084-328 005

网站: www.courts.com.my

地址

8, 10, 12, Jalan Wong Kiing Huo, 96000, Sibu, Sarawak, Pekan Sibu, 96000 Sibu, Sarawak, Malaysia

詩巫, 砂拉越, 96000

获得指南

企业描述

Courts (Malaysia) Sdn Bhd, Sibu, Sarawak位于詩巫, 砂拉越。 该企业从事以下行业:家具店。

名称: Courts (Malaysia) Sdn Bhd, Sibu, Sarawak

参与: 家具店; 五金店

部门:  商场 »  家具店

行业: 专门商店中家用电器、照明设备和其他家用物品的零售, 家具店

国际标准产业分类代码  4759

问题与答复

Q1
Courts (Malaysia) Sdn Bhd, Sibu, Sarawak的电话号码是什么?
Courts (Malaysia) Sdn Bhd, Sibu, Sarawak的电话号码是084-328 005
Q2
Courts (Malaysia) Sdn Bhd, Sibu, Sarawak位于哪里?
Courts (Malaysia) Sdn Bhd, Sibu, Sarawak位于8, 10, 12, Jalan Wong Kiing Huo, 96000, Sibu, Sarawak, Pekan Sibu, 96000 Sibu, Sarawak, Malaysia, 詩巫, 砂拉越
Q3
Courts (Malaysia) Sdn Bhd, Sibu, Sarawak有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码084-328 005联系Courts (Malaysia) Sdn Bhd, Sibu, Sarawak。
Q4
Courts (Malaysia) Sdn Bhd, Sibu, Sarawak的网址是什么?
Courts (Malaysia) Sdn Bhd, Sibu, Sarawak的网站是www.courts.com.my

在邮政编码 96000的企业

4539 在96000的企业

96000 企业密度热图

邻近社区

区号

价格

类别

附近类似公司

 0.11千米
 0.18千米
 0.81千米

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗