Chop Choon Seng Hin


编辑 · 移除

联系信息

联系Chop Choon Seng Hin

电话:  013-842 3553

地址

Sundar, Sarawak, Malaysia
获得指南

企业描述

该企业从事以下行业:商场。

名称: Chop Choon Seng Hin

参与: 商场

部门:  商场 »  商场

行业: 零售贸易,汽车和摩托车除外

国际标准产业分类代码  47

问题与答复

Q1
Chop Choon Seng Hin的电话号码是什么?
Chop Choon Seng Hin的电话号码是013-842 3553
Q2
Chop Choon Seng Hin位于哪里?
Chop Choon Seng Hin位于Sundar, Sarawak, Malaysia
Q3
Chop Choon Seng Hin有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码013-842 3553联系Chop Choon Seng Hin。

附近类似公司

 0.01千米
 13.62千米
 13.65千米
 13.67千米