Cheng Choon Yen


编辑 · 移除

联系信息

联系Cheng Choon Yen

电话:  04-397 0708

地址

Megamall Penang, 2828, Jalan Baru, Bandar Prai Jaya, 13600 Perai, Pulau Pinang, Malaysia
获得指南

问题与答复

Q1
Cheng Choon Yen的电话号码是什么?
Cheng Choon Yen的电话号码是04-397 0708
Q2
Cheng Choon Yen位于哪里?
Cheng Choon Yen位于Megamall Penang, 2828, Jalan Baru, Bandar Prai Jaya, 13600 Perai, Pulau Pinang, Malaysia, 槟城
Q3
Cheng Choon Yen有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码04-397 0708联系Cheng Choon Yen。

在邮政编码 13600的企业

2441 在13600的企业

13600 企业密度热图

邻近社区

区号

价格

类别

附近资源

咖啡馆
商场
银行
酒店
药店
出租汽车
加油站
汽车
美容与水疗