Balakrishnan Construction (M) Sdn. Bhd


编辑 · 移除

联系信息

联系Balakrishnan Construction (M) Sdn. Bhd

电话:  05-692 5164

网站: balaconstruction47.wixsite.com

地址

Jalan Kampung Bintang, 32000 Sitiawan, Negeri Perak, Malaysia
获得指南

企业描述

该企业从事以下行业:楼宇的建筑。

名称: Balakrishnan Construction (M) Sdn. Bhd

参与: 楼宇的建筑

部门:  工业 »  楼宇的建筑

行业: 楼宇的建筑

国际标准产业分类代码  4100

问题与答复

Q1
Balakrishnan Construction (M) Sdn. Bhd的电话号码是什么?
Balakrishnan Construction (M) Sdn. Bhd的电话号码是05-692 5164
Q2
Balakrishnan Construction (M) Sdn. Bhd位于哪里?
Balakrishnan Construction (M) Sdn. Bhd位于Jalan Kampung Bintang, 32000 Sitiawan, Negeri Perak, Malaysia
Q3
Balakrishnan Construction (M) Sdn. Bhd有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码05-692 5164联系Balakrishnan Construction (M) Sdn. Bhd。
Q4
Balakrishnan Construction (M) Sdn. Bhd的网址是什么?
Balakrishnan Construction (M) Sdn. Bhd的网站是balaconstruction47.wixsite.com

在邮政编码 32000的企业

2023 在32000的企业

32000 企业密度热图

邻近社区

区号

价格

类别