Aneka Medik Sdn. Bhd.


编辑 · 移除

联系信息

联系Aneka Medik Sdn. Bhd.

电话:  03-8065 2872

地址

30-1, Jalan Puteri 5/5, Bandar Puteri, 47100 Puchong, Selangor, Malaysia
获得指南

问题与答复

Q1
Aneka Medik Sdn. Bhd.的电话号码是什么?
Aneka Medik Sdn. Bhd.的电话号码是03-8065 2872
Q2
Aneka Medik Sdn. Bhd.位于哪里?
Aneka Medik Sdn. Bhd.位于30-1, Jalan Puteri 5/5, Bandar Puteri, 47100 Puchong, Selangor, Malaysia
Q3
Aneka Medik Sdn. Bhd.有主要联系人吗?
您可以拨打电话号码03-8065 2872联系Aneka Medik Sdn. Bhd.。

在邮政编码 47100的企业

18207 在47100的企业

47100 企业密度热图

邻近社区

区号

价格

类别